Ergo Check Therapy

Wanneer pijnklachten de reden zijn dat een medewerker uitvalt of het werk niet meer naar behoren kan uitvoeren is het van groot belang dat deze situatie zo snel mogelijk verbetert. Ergo Check kan op korte termijn een uitgebreid persoonlijk werkplekonderzoek verzorgen bij het bedrijf en/of de thuiswerkplek.

Het uitvoeren van een werkplekonderzoek bij klachten is bewezen effectief. Het bezoek begint met een kennismaking en kort gesprek. Bij de werkplek worden de werkgewoonten, houding en de ergonomische omstandigheden van de medewerker in kaart gebracht. De medewerker ontvangt advies en begeleiding voor het verbeteren van de zithouding en het bewegingsgedrag, ontvangt praktische tips en oefeningen ter ondersteuning van de gewenste gedragsverandering of vermindering van pijn/ongemakken. Het werkplekonderzoek wordt afgesloten met een instructie sheet met daarop de persoonlijke aantekeningen op papier.

Na de verslaglegging ontvangt de medewerker en werkgever digitaal het rapport met de bevindingen (AVG proof) en eventuele directe adviezen of adviezen op termijn voor het verbeteren van de werkplek. Het bezoek voor de Ergo Check Therapy duurt 1,5 uur per werknemer.

Werkplekadvies