• Werkplekonderzoek

  • Workshop bukken en tillen

  • Slaap en ploegendienst

 

Specialist in houding, beweging en ergonomie op de werkvloer

Werkplekadvies vanuit oefentherapeutische werkwijze

Ergo Check is in 2015 opgezet door oefentherapeut Loes Verhoeven. In 2012 is zij als zelfstandig oefentherapeut Mensendieck/Cesar vol enthousiasme begonnen aan haar vak. Als specialist in houding en beweging werd al snel duidelijk dat de werkhouding veel invloed heeft op het lichaam. Werk kan een groot onderdeel van ons leven zijn en veel mensen spenderen daar de meeste uren van de week.

Aanpak

Uw werknemers worden bewust gemaakt over het ontstaan en voorkomen van lichamelijke klachten en geeft hen inzicht in het eigen gedrag met betrekking tot hun werkhouding. De werkplekonderzoeken, workshops en voorlichting zorgen voor structurele gedragsverandering, minder arbeidsverzuim en resulteren in productievere medewerkers. Het aanleren van een bewuste werkhouding door de juiste instellingen zal een onderdeel worden van de werkdag. Na deze gedragsverandering kost dat hen geen extra tijd, het is een kwestie van gewenning om hier bewust mee bezig te zijn om in de meest gunstige houding te werken.

Werkplekadvies:

Voorlichting: